Mobil täckning inomhus

Hur man använder Wi-Fi som mobilnät


"När du har problem med dålig mobiltäckning inomhus & utomhus har vi en bra lösning "

Wi-Fi basstationer
Detta betyder att man även ringer mobilsamtal via ett Wi-Fi nätverk. Här gäller det att man ser över sitt trådlösa nät så man har god täckning och basstationer som är lämpade för IP telefoni. För sitt vanliga tidigare användningsområde kanske Wi-Fi nätet fungerade men nu ska det vara täckning överallt i byggnaden och hålla många enheter samtidigt. Detta är ett kostnadseffektivt alternativ då nätet kan användas för många ändamål men inte helt utan investeringar. Jag ska utveckla hur man bör tänka.

För personal och gäster
Enheterna som behöver anslutas till Wi-Fi ökar i snabb takt. Varje anställd har vanligtvis flera enheter med behov av anslutning till nätet. Sakernas internet och IoT är redan på arbetsplatsen för att stanna så vi behöver samsas på samma nät med ett växande behov. För att även kunna erbjuda gäster att ansluta sig till inomhusnätverket krävs ett bra gästnät med en portal för att logga in gäster med säkerhet mot intrång. När väl gästen registrerat sig via gästnätet varför inte passa på att låta gästen prenumerera på ert nyhetsbrev eller få behövlig information om lokalen denne befinner sig i. Det dyker upp tjänster för gästnät, kundklubbar m.m. i snabb takt som jag kommer att återkomma till i andra inlägg.

Hur fungerar ett Wi-Fi samtal med mobilen?
Dagens mobiltelefoner stöder både mobil- och Wi-Fi kommunikation. Ny teknik har gjort det möjligt att förflytta sig mellan ett Wi-Fi nät och ett mobiltelefoninät med en kontinuerlig tjänst. Det innebär att när man lämnar kontoret där man är uppkopplad mot ett Wi-Fi nät så kan tjänsten fortsätta fungera genom att mobilen automatiskt ansluter till det vanliga mobilnätet.

Wi-Fi samtal förutsätter att det finns 4G-täckning i området, samt att telefonmodellen och operatören erbjuder denna teknik. Det behövs inget extra tillstånd för att bygga Wi-Fi nätverk men det gäller att se över så man inte har störningar från omgivningen på sitt nät.

Wi-Fi samtal inomhus
Har du platser på ditt kontor där du önskar att täckningen var bättre? Kanske i den energisnåla nyproduktionen eller på källarvåningen? Wi-Fi samtal ger dig möjligheten att prata på fler platser utan att tappa täckningen. Wi-Fi samtal fungerar endast i Sverige. 

Wi-Fi samtal utomhus
Finns behov av bättre täckning utomhus, på brädgården, marinan. Kanske är kontoret på en avlägsen plats. Här är Wi-Fi, hotspot och kanske Mesh en bra väg att gå. Här finns gott om möjligheter att förstärka täckningen på hela området med utomhusbasar.  

Kontakta oss så hjälper vi dig med en förstudie av ert befintliga nät