WiFi4EU.

Initiativet syftar till att tillhandahålla högkvalitativ internetanslutning över hela EU till medborgare och besökare via gratis Wi-Fi-hotspots i offentliga utrymmen som parker, torg, förvaltningar, bibliotek och hälsocenter


Vi hjälper till att koppla upp Eu!

Via vår leverantör CAMBIUM NETWORKS får du rätt förutsättningar för att bygga ett nät i din stad på ett enkelt sätt - rätt använda resurser täcker mer av ditt projekt!


Hur gör vi?

Genom att leverera förbindelser via trådlösa basstationer behöver inte projektet bli så kostsamt och invånarna får mer internet för sina skattepengar!


Trådlös leverans fram till Basstationen (WiFi) med möjlighet att ansluta våra CCTV kameror för ökad trygghet och/eller insamling av statistik.


+ Långa avstånd och kostnadseffektivt.
Stora besparingar jämfört med kabelläggning, grävning eller lufthängning av kablar.
Med våra antenner behöver ni inte hyra förbindelser.
Enkel administration via vår molntjänst cnMaestro.


Vi har hjälpt många redan!

Just nu pågår över 300 projekt runt om i EU med implementation av Cambium Networks trådlösa länkar och WiFi hotspots.


Ansluter människor är vad vi gör


Kontakta oss

Är du en Operatör, Serviceprovider, Installatör, Försäljningsbolag eller en Slutkund, hör av dig till oss så hjälper vi dig att knyta rätt kontakter för en lyckad installation av publikt WiFi!