Vi har smarta startpaket för IoT

|3/10, 2022

Vi har smarta startpaket för IoT

Luftkvalité - Smart City - Smart odling. Var börjar du din resa mot ett effektivare arbetssätt med IoT

En hälsosammare plats med kontroll över inomhusluften (IAQ)

Mätaren är designad för alla som bryr sig om luften man andas!


Vi hjälper Er att skapa en säkrare och hälsosammare lokal. För detta ändamål är realtidsdata om luftkvaliteten avgörande. Kontakta oss så berättar vi mer om hur man kan börja mäta och följa sin luftkvalité i realtid.

Beställ startpaket >>

Läs mer här >>


En smart stad tar ansvar för sina invånare


Digitala lösningar nyttjas för att spara på naturresurser, öka tillgängligheten av traditionella tjänster, med syfte att gynna företag och förbättra livskvaliteten för invånarna.Startpaket för smart arbetsplats >>

Startpaket för smart fastighet >>

Hitta sensorer här >>


En smart odling bygger på kunskap och fakta om förhållanden


Smarta jordbruksteknologier tillför något värdefullt till jordbruket från datainsamling, analys och insikt för att förbättra beslutsfattande, strategiimplementering, jordbruksdrift, etc.

Smart jordbruk har potential att göra jordbruket mer produktivt, mer konsekvent och att använda tid och resurser mer effektivt, vilket medför avgörande fördelar för bönder och bredare sociala fördelar runt om i världen.


Här hittar du sensorer >>