Att söka tillstånd för 80GHz radiolänk

|6/10, 2020

Att söka tillstånd för 80GHz radiolänk

När du skall sätta upp en radiolänk på 80GHz bandet är det viktigt att du söker tillstånd hos PTS.  Radiolänkar som kan komma i fråga är t.ex. Cambium Networks 2,5GBits PTP 820E eller den kraftfullare 10 GBits PTP 850E som båda ligger i frekvensbandet 71-86GHz.

 Det är enkelt att ansöka tillstånd på PTS hemsida deras e-tjänster för radiolhnkstillstånd. Var noga med att planera din installation av radiolänken så ta PTS omkring 35 dagar för att behandla din ansökan och du kan kan inte sätta länken förrän ansökan har gått igenom.

Kostnaden för att ansöka om radiolänks tillstånd är 1000kr samt en årlig avgift på 1000kr dessutom en marknadskontrollavgift på 100kr om ditt företag har en omsättning på under 5 miljoner kr. Om omsättning överstiger 5 miljoner kr så betalar man en årlig avgift på 0,161% samt en marknadskontrollavgift på 0,007% av din omsättning. Om din omsättning dessutom överstiger 30 miljoner kr så skall du också betala en beredskapsavgift på 0,162% av årsomsättningen. Du kan hitta allt detta i PTS föreskrifter om avgifter,  PTSFS 2016:7.