Radiolänk för video

|11/11, 2020

Radiolänk för video

Nu är de här! Cambium Networks är först i värden med trådlöst nätverk för video på riktigt! Våra basstationer är byggda för videoöverföring på avstånd upp till 8 km. Läs mer här >>