Mobiltäckning inomhus

|17/11, 2020

Mobiltäckning inomhus

Utifrån min erfarenhet som grundare av en teleoperatör och utvecklare av telefoni och växeltjänster under de senaste 15 åren har jag sammanställt en spaning runt mobil inomhustäckning. Här beskriver jag problemet och vad jag anser är en bra väg att gå för att hitta en bra och kostnadseffektiv lösning. 

Bakgrund

Under alla mina år jag arbetat med mobiltelefoni har det handlat om vad man har för täckning eller snarare sagt var man inte har bra täckning. Kan inte räkna hur många gånger jag varit i stora lokaler där täckningen varit undermålig och användarna utsatts för urladdade telefoner och en onödigt hög strålning utöver att man faktiskt inte kunnat ringa och surfa. Vi går nu mot nästa generations mobilnät och många tänker på samma sätt som när vi fick 4G,  "bara 5G kommer så kommer vi få bättre täckning" Faktum är att med högre frekvens får man sämre räckvidd/täckning och det gäller framförallt inomhus, 5G använder ännu högre frekvens än vad både 3G och 4G gör. Jag är rädd för att man blir besviken när det gäller att få bra täckning och framförallt inomhus.


Vad kan man då göra, vad finns för alternativ?

För att förstärka ett mobilnäts täckning behöver man uteslutande kontakta operatören som ansvarar för sitt eget nät. Allt annat är olagligt. MEN det finns några sätt att ändå göra förbättringar och här listar jag några av dom. Det går alltid att kontakta operatören och rapportera om dålig täckning, tyvärr tar det oftast lång tid om det ens blir någon åtgärd efter en felanmälan. Sedan finns det Off-Air repeater, Fibre-DAS och Frequency Translating Repeater alla dessa kräver som minst godkännande från operatören. Ett helt annat alternativ är att använda ett Wi-Fi nät för att flytta mobiltrafiken över internet till operatören.

Repeaters
Historiskt har man varit tvungen att bygga separata inomhusnät för mobiltelefoni. Med såkallade inomhusrepeaters (Off-Air repeaters). Detta betyder att man sätter en antenn på en plats med god täckning och flyttar in signalen via kabel till antenner inne i fastigheten. Detta är ett kostsamt alternativ med ett nytt fastighetsnät separat för repeaters. Oftast förstärks enbart signalen för en viss operatör vilket gör att man saknar täckning med övriga operatörer. Detta är såklart möjligt att lösa men en kostsam och krånglig process då man behöver godkännande från sin operatör och från Post och telestyrelsen (PTS) för sin anläggning. Får man operatören till att åtgärda täckningen kan de använda Fibre-DAS för att via fiber flytta täckning och bygga en repeaterlösning. Frequency Translating Repeater använder operatörerna för att utöka täckning utomhus.


Wi-Fi basstationer
Detta betyder att man även ringer mobilsamtal via ett Wi-Fi nätverk. Här gäller det att man ser över sitt trådlösa nät så man har god täckning och basstationer som är lämpade för IP telefoni. För sitt vanliga tidigare användningsområde kanske Wi-Fi nätet fungerade men nu ska det vara täckning överallt i byggnaden och hålla många enheter samtidigt. Detta är ett kostnadseffektivt alternativ då nätet kan användas för många ändamål men inte helt utan investeringar. Jag ska utveckla hur man bör tänka.

För personal och gäster
Enheterna som behöver anslutas till Wi-Fi ökar i snabb takt. Varje anställd har vanligtvis flera enheter med behov av anslutning till nätet. Sakernas internet och IoT är redan på arbetsplatsen för att stanna så vi behöver samsas på samma nät med ett växande behov. För att även kunna erbjuda gäster att ansluta sig till inomhusnätverket grävs ett bra gästnät med en portal för att logga in gäster med säkerhet mot intrång. När väl gästen registrerat sig via gästnätet varför inte passa på att låta gästen prenumerera på ert nyhetsbrev eller få behövlig information om lokalen denne befinner sig i. Det dyker upp tjänster för gästnät, kundklubbar m.m. i snabb takt som jag kommer att återkomma till i andra inlägg.

Hur fungerar ett Wi-Fi samtal med mobilen?
Dagens mobiltelefoner stöder både mobil- och wifi-kommunikation. Ny teknik har gjort det möjligt att förflytta sig mellan ett wifi-nät och ett mobiltelefoninät (roaming) med en bibehållen tjänst som innebär att man inte tappar samtalet. Det innebär att när man lämnar kontoret där man är uppkopplad mot ett wifi-nät så kan tjänsten fortsätta fungera genom att mobilen automatiskt ansluter till det vanliga mobilnätet. Ibland kan man uppleva att ett pågående samtal tappar ljudet när mobilen förflyttar sig till det andra nätet för att sekunden senare komma tillbaka.

Wifi-samtal förutsätter att det finns 4G-täckning i området, samt att telefonmodellen och operatören erbjuder denna teknik. Det behövs inget extra tillstånd för att bygga Wi-Fi nätverk men det gäller att se över så man inte har störningar från omgivningen på sitt nät.

Wi-fi-samtal inomhus
Har du platser på ditt kontor där du önskar att täckningen var bättre?Kanske i den energisnåla nyproduktionen eller på källarvåningen? Wifi-samtal ger dig möjligheten att prata på fler platser utan att tappa täckningen. Wifi-samtal fungerar endast i Sverige. 

Wi-fi-samtal utomhus
Finns behov av bättre täckning utomhus, på brädgården, marinan. Kanske är kontoret på en avlägsen plats. Här är Wi-Fi, hotspot och kanske Mesh en bra väg att gå. Här finns gott om möjligheter att förstärka täckningen på hela området med utomhusbasar, punkt till punkt nät för att förflytta och ta upp nätet längre bort.  

Vad behöver användaren göra?
Operatörerna har redan förberett ditt abonnemang för wifi-samtal och det är inget du behöver betala extra för. Se bara till att din mobil är uppdaterad med den senaste mjukvaran. De största tillverkarna har aktiverat wifi-samtal på utvalda modeller och antalet mobiler som stöds ökar successivt.

  1. Uppdatera mobilen när det är dags
  2. Slå på wifi-samtal under inställningar och mobilnät
  3. Nu kan du prata där du inte haft täckning via mobiltäckning/haft dålig täckning via mobiltäckning tidigare

Så länge du har 4G-täckning kommer samtalet fortsätta i mobilnätet om du tappat eller inte har tillgång till  Wi-Fi. Det smidiga här är den gränslösa övergången mellan Wi-Fi, 4G och kommande 5G. När ett samtal har kopplats upp via wifi-nätet och användaren rör sig utanför wifi-nätverkets täckningsområde så tar 4G-nätet över automatiskt utan att samtalet bryts. Däremot kommer samtalet brytas om du bara har 2G- eller 3G-täckning i mobilnätet eftersom 2G och 3G inte stödjer ip-telefoni.

Vad ska jag använda för basstationer för Wi-Fi nät?

Den frågan går inte att svara på generellt. Vi rekommenderar att man anlitar en expert som optimerar lokalens trådlösa nätverk för ert användande. Börja med att göra en analys av befintligt nät.

Frågor som behöver besvaras
-När byggdes det trådlösa nätverket?
-Vilken standard använder nuvarande basar? (Vi är uppe i generation WiFi6 nu)
-Hur mycket täcker era befintliga basstationer
-Vad används i nätet idag
-Antal samtidiga användare/enheter, ta fram en ritning och skriv in antal användare per område
-Ska besökare använda Wi-Fi för dator och även Wi-Fi samtal
-Vilken hastighet behöver jag på uppkopplingen

Frågorna varierar såklart efter storlek och användningsområde för lokalen

Se till att välja basar som är byggda för att även använda Wi-Fi samtal och fungerar med QoS och seamless handover. Idag finns Wi-Fi basar med applikationsstöd och brandväggar för de som har många användare samtidigt är detta extremt viktigt.

Välj rätt bas för ert behov och väljer man att byta basstationer bör man överväga att investera i Wi-Fi6 basstationer för att få flera samtidiga användare (Läs mer om detta i separat artikel).

Görs denna genomgång kommer det att fungera utan problem att även ringa via ert Wi-Fi nät på kontoret.
Ni har fått ett bra nätverk till en rimlig kostnad.

Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en återförsäljare som kan hjälpa till med Ert trådlösa nätverk!

Samuel Beckstrand

CEO - Nordic Platinum Network AB
Svensk distributör Cambium Networks och Xirrus Wi-Fi basstationer